Pojam
Amortizacijska osnovica

ukupna vrijednost koja će tijekom korisnog vijeka trajanja određenog imovinskog dijela kratkotrajne imovine biti raspoređena u troškove poslovanja. Li sustavu računovodstva to su troškovi (vrijednost) nabave, odnosno bruto knjigovodstvena vrijednost kratkotrajne imovine umanjeni za rezidualnu vrijednost (ostatak vrijednosti) koju će imovina imati na kraju korisnog vijeka. A. o. može biti i revalorizirana vrijednost primjenom općeg indeksa promjene razine cijena ili troškovi zamjene stalne imovine.

Baletić, Ekonomski leksikon