Pojam
Metoda ubrzane amortizacije s opadajućim saldom

Metoda za izračunavanje godišnjeg odbitka po osnovi amortizacije (deprecia¬tion deduction), pri kojoj se stalna stopa amortizacije (depreciation) primjenju¬je na opadajuću knjigovodstvenu vrijednost (book value) imovine (asset) na kra¬ju godine; ta je metoda alternativa mnogo češćoj metodi linearne amortizacije (straight-line depreciation method). Primjerice, ako je stopa amortizacije 10%, a knjigovodstvena vrijednost imovine 100, odbitak po osnovi amortizacije je 10. Odbitak u sljedećoj godini bit će 9 (10% od 90). Dakle, stopa amortizacije sma¬njuje se svake godine. Odbitak u trećoj godini bit će 8,1 (10% od 81) itd. U većini država u kojima se primjenjuje, metoda ubrzane amortizacije s opadajućim sal¬dom dopuštena je samo u vezi s određenom imovinom. Ta metoda može biti pro¬pisana i u obliku dvostrukog odbitka, tj. kao metoda ubrzane amortizacije s dvo¬strukim opadajućim saldom. U Velikoj Britaniji rabi se pojam metoda smanjenja salda.

Arbutina, Porezni leksikon