Pojam
Srednjoročne blagajničke obveznice

Srednjoročne vrijednosnice koje se u pravilu naplaćuju (amortiziraju) nakon 2 do 4 godine. U pogledu roka dospijeća i kamate nalaze se u sredini između vrijednosnica tržišta novca i fiksno ukamaćenih vrijednosnica (obveznica).

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik