Pojam
Profit

Za ekonomista, profit je višak koji ostane poduzeću nakon što su plaćeni svi računi. Profit je poduzetnikova nagrada za rizike u koje je ušao.
Za praktičnije računovođe, profit je razlika između prihoda od prodaje i ukupnih troškova ostvarenja te prodaje, NETO profit prije oporezivanja je ono što je preostalo kad su svi novčani troškovi odbijeni od prihoda od prodaje, to jest plaće i nadnice, najamnina, gorivo, sirovine, KAMATE i AMORTIZACIJA. Bruto profit je neto profit prije oporezivanja i prije odbitka kamata i amortizacije.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe