Pojam
Bruto dobit

Dobit (profit) izračunana odbijanjem kupnji ili troškova proizvodnje od prihoda ostvarenog prodajom, s uskladenjima za povećanja ili smanjenja robe na zalihi (inventory), ali bez uzimanja u obzir drugih rashoda (expenses)

Arbutina, Porezni leksikon