Pojam
Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelji profitabilnosti podijeljeni su u dvije skupine: pokazatelji koji profit prikazuju kao postotak prihoda od prodaje, i pokazatelji koji profit izražavaju kao povrat povezan s iskorištenjem resursa. U svrhu analize profitabilnosti, profit se općenito iskazuje kao profit prije kamata i poreza. Razlog za isključivanje plaćenih kamata na zajmove iz pokazatelja profitabilnosti leži u namjeri da se pokazatelji usmjere na učinak odluka vezanih uz konkretno poslovanje radije nego na financijske odluke. Struktura kapitala različitih društava najčešće će odražavati različit sklop vlastitog i tuđeg kapitala. Stoga ne bi bilo moguće uspoređivati njihovu profitabilnost osim ako su poslovni rezultati računati na jednakoj osnovici. Pokazatelji profitabilnosti najčešće se temelje također na dobiti prije oporezivanja kako bi se isključio poremećaj do kojeg bi došlo u slučaju primjene pravila oporezivanja pri izračunavanju oporezive dobiti različitih društava.

Zgombić, Business dictionary