Pojam
Neto

Iznos koji preostane nakon što se od bruto iznosa oduzmu svi relevantni odbici.
• Neto prodaja. Ukupna prodaja umanjena za iznos odobrenih popusta i iznose za vraćenu robu.
• Neto profit. Bruto prihod umanjen za sve troškove (isplate za KAMATE, opće izdatke i porez).
• Neto vrijednost. Ukupna imovina (aktiva) umanjena za ukupne obveze (pasivu). Kompanija s negativnom neto vrijednošću tehnički je insolventna, iako i dalje može biti u stanju nastaviti poslovanje.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe