Pojam
Skupni računi

Kombinacija u jednoj bilanci i jednom računu DOBITI i gubitka izvještaja nekoliko međusobno povezanih kompanije (skupine). Skupina se obično sastoji od roditeljske tvrtke (holdinške kompanije) i nekoliko subsidijarija. Skupni računi eliminiraju transakcije unutar skupine. Ako se računi subsidijarije promatraju izolirano, moglo bi se doći do pogrešnog zaključka ako je (recimo) najveći dio prodaje te kompanije bio usmjeren u druge kompanije iz skupine. Kod skupnih računa sva se takva prodaja isključuje.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik