Pojam
Negocijabilni instrument

FINANCIJSKI INSTRUMENT što jedan vlasnik može predati drugome ne obavještavajući o tome originalnog izdavatelja instrumenta; primjerice, banknota, obveznica na donosioca ili ČEK. Ček je moguće pretvoriti u neprenosiv, dodavanjem riječi "nije prenosiv" između dviju dijagonalnih linija na njegovoj prednjoj strani.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik