Pojam
Financijski instrument

Dokumentarni dokaz vlasništva nad nekom financijskom imovinom; primjerice, MJENICA, BLAGAJNIČKI ZAPIS, državna OBVEZNICA, DIONICA, VLASNIČKI UDJEL i tako dalje.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik