Pojam
Indosman

Potpis na poleđini ČEKA (ili sličnog FINANCIJSKOG INSTRUMENTA) kojim se prenosi vlasništvo tog instrumenta s potpisnika na donositelja. Instrument na donosioca ne treba indosman.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik