Pojam
Euroobveznica

Međunarodna obveznica (bond) što je izdaje trgovačko društvo na tržištu različitom od njegova domaćeg. Euroobveznice se mogu pojaviti u obliku zajma, zadužnica (debentures) ili zamjenjivih zadužnica i mogu glasiti na bilo koju valutu.

Arbutina, Porezni leksikon