Pojam
Rendita

Godišnji prihod od dividendi ili KAMATA neke VRIJEDNOSNICE, izražen kao postotak tržišne cijene te vrijednosnice. Tako OBVEZNICA nominalne vrijednosti 100 dolara, s KUPONOM od 10 posto i tržišnom cijenom 50 dolara, ima renditu 20 posto.
• Rendita prihoda je stopa zarade dioničara koju bi ostvarili kad bi se sav prihod kompanije distribuirao kao dividenda.
• Jaz prinosa je razlika između prinosa na neki ugledan INDEKS dionica i prinosa na obveznice, mjerenog standardnim prvorazrednim državnim obveznicama. Ona je obično pozitivna, jer su dionice riskantnije oci obveznica (i stoga probitačnije). Ponekad, međutim, prinos na obveznice je veći od prinosa na dionice pa se govori o obratnom jazu prinosa.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik