Pojam
Glodač imovine

Osoba koja kupuje poduzeće kako bi ostvarila PROFIT "ljuštenjem" njegove imovine komadić po komadić te njihovom prodajom. Ta imovina mogu biti posebne podružnice, ili pogoni i oprema, ili pak nekretnine. Taj postupak neumitno znači lišavanje jedne druge vrste imovine (zaposlenih) odredenog broja radnih mjesta. Upravo su zbog toga glodači imovine došli na tako zao glas. Glodači imovine polaze od toga da postoji razlika između cijene poduzeća kao cjeline (kako ga vrednuje BURZA, primjerice) i zbroja iznosa koji se mogu prikupiti ako se njegovi dijelovi prodaju odvojeno. Takva se mogućnost najčešće javlja kad poduzeće stvara gubitke, ili mnogo manji profit no što bi trebalo s obzirom na svoju veličinu.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik