Pojam
Analitičari vrijednosnih papira

financijski savjetnici, na osnovi posebnih tehnika financijskih analiza ulagačima pomažu u usmjeravanju sredstava, pružaju im podatke o stanju i kretanjima na tržištu, preporuke o kupnji ili prodaji vrijednosnih papira. Proučavaju pojedinačne vrijednosnice, uspoređuju poduzeća i izdaju mišljenja o mogućim budućim zaradama i financijskim rezultatima. Specijalizirani su za određene vrste vrijednosnih papira. Rade uz naknadu preko posredničkih kuća, velikih institucionalnih ulagača (banaka, mirovinskih fondova, osiguravajućih ustanova i si.) ili zajedničkih fondova. Mali pojedinačni ulagači uglavnom se koriste informacijama iz tiska, oslanjaju se na vlastite procjene ili savjete traže kod posrednika ili banke. U SAD su analitičari obvezno registrirani kod -* SEC i podvrgnuti Zakonu o financijskim savjetnicima koji štiti ulagače od nestručnih savjetnika.

Baletić, Ekonomski leksikon