Pojam
Kredit po tekućem računu

Kontokorentni kredit ili kredit po tekućem računu je vrlo čest i praktičan oblik kreditiranja. Na temelju solidnosti tražitelja kredita (npr. stalni priljev sredstava na tekući račun kao stoje plaća, mirovina ili si.) banka odobrava ovakav kredit pri čemu utvrđuje njegovu maksimalnu visinu. Osobitost ovoga kredita da komitent (dužnik) plaća kamatu samo na visinu angažiranih sredstava (a ne na cjelokupni iznos odobrenog kredita). Ujedno za vrijeme nekorištenja kredita (veći priljev nego odljev na tekući račun) banka plaća kamatu. Međusobni odnosi između korisnika kredita i banke utvrđuju se ugovorom.

Srb, Matić, Bankarstvo