Pojam
Europski monetarni sustav

Shema za upravljanje načinom na koji će se međusobno
ponašati tečajevi europskih valuta. EMS je počeo djelovati 13- ožujka 1979, naslijedivši takozvanu zmiju, prvi usklađeni pokušaj smanjivanja većih fluktuacija deviznih tečajeva nakon što je dolaru 1971. dopušteno slobodno plutanje. EMS se u osnovi sastoji od tri mehanizma:
• MEHANIZAM DEVIZNIH TEČAJEVA.
• Računovodstveni i razračunski mehanizmi, u okviru kojih središnje banke zamjenjuju dio svojih REZERVI za eure (čisti računovodstveni postupak). Potom međusobne transakcije obavljaju u eurima.
• Kreditni mehanizam, koji omogućuje centralnim bankama dobivanje kredita od centralnih banaka drugih članica kada (i ako) trebaju pomoći svojim valutama kako bi ih, primjerice, održale unutar granica ERM-a.
Kontroverzni Maastrichtski sporazum, koji su potpisale sve članice ElJ-a, planira odvesti EMS nekoliko divovskih koraka naprijed. U njemu je sadržan vremenski plan za uvođenje Europske monetarne unije kroz sustav permanentno međusobno blokiranih deviznih tečajeva i jedinstvenu monetarnu politiku.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik