Pojam
Forfait

Diskontiranje FINANCIJSKOG INSTRUMENTA - poput MJENICE - koji se koristi za financiranje izvoza kapitalnih dobara. Banke kupuju mjenice uz DISKONT i zatim njima trguju. Tržište forfetnih transakcija razvilo se u Švicarskoj, gdje je bilo usredotočeno na kupovanje trgovinskih dugova u trgovini između istoka i zapada; ali ime se sve više upotrebljava u angliciranom obliku (forfaiting umjesto forfait) otkako se tržište premjestilo u London 1980-ih godina.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik