Pojam
Komercijalna mjenica

Komercijalna mjenica. S pravnog stajališta, komercijalna mjenica predstavlja pojam koji se primjenjuje na sve vrste kratkoročnih negocijabilnih instrumenata (tj. instrumenata koje vlasnik može prodati) do kojih dolazi na temelju poslovnih transakcija. U užem smislu koji se uobičajeno koristi na financijskim tržištima, pak, komercijalni zapis odnosi se na kratkoročnu dužničku obvezu (koja obično ima dospijeće kraće od devet mjeseci) koju izdaje poduzeće što treba pribaviti sredstva za korištenje u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Komercijalnu mjenicu može izdati dužničko poduzeće izravno ili preko brokera, no u bilo kojem slučaju to poduzeće ima izravnu dužničku obvezu prema onome u čijem je posjedu komercijalni zapis.

Miller, VanHoose; Moderni novac i bankarstvo

Vezane grupe