Pojam
Bankovna trasirana mjenica

Nalog kupca ili uvoznika njegovoj banci da obavi isplatu prodavaču ili izvoznikovoj banci. Mjenica se šalje prodavaču, koji je uručuje svojoj banci radi naplate. Prodavačeva banka potom je šalje kupčevoj banci radi naplate.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik