Pojam
Novčani surogat

Novac koji nije zakonsko i definitivno sredstvo plaćanja, najčešće ima oblik čeka, mjenica i obveznice.

Tepšić, Turk, Petrović, Riječnik računovodstva i financija