Pojam
Certifikat o prirastu na trezorske vrijedonosnice

Američki financijski izum. Certifikat o prirastu na
trezorske vrijednosnice su američke trezorske obveznice
na koje se ne isplaćuju kamate prije isteka
roka dospijeća. Zato se
prodaju uz velik diskont u odnosu na nominalnu
vrijednost i iskupljuju po punoj nominalnoj vrijednosti
nakon isteka roka dospijeća.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik