Pojam
Depozitni certifikat

Depozitni certifikat zadužnica banke, prenosiva vrijednosnica kojom banke pribavljaju kratkoročna novčana sredstva s rokom od nekoliko tjedana ili dugoročna s rokovima od više godina. Certifikate o depozitu banke "prodaju" emitirajući njihova izda¬nja u velikim iznosima ili ih izdaju na temelju depozita. Zbog povjerenja u dužnike/ banke emitente, traženi su instrument financijskog tržišta.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva