Pojam
Obrtni kapital

Ono što preostane od plaćenog KAPITALA i REZERVI kompanije nakon što je plaćena sva fiksna imovina; dakle, ono što preostane za svakodnevno poslovanje. Obrtni je kapital potreban da bi se premostio jaz između vremena kad se odluči proizvoditi neki proizvod ili usluga i vremena kad poduzeće dobije uplatu za svoju prvu ostvarenu prodaju.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik