Pojam
Kapitalizacija

Vrijednost neke kompanije zasnovana na cijeni njezinih dionica na burzi (to jest, cijeni pojedine dionice pomnoženoj s ukupnim brojem glavnih dionica). Općenitije, kapitalizacija je pripisivanje kapitalne vrijednosti određenom dotoku prihoda. To je iznos koji bi trebalo sada investirati da bi se u budućnosti ostvario određeni dotok prihoda.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe