Pojam
Aprecijacija

Aprecijacija kapitala jest povećanje vrijednosti (value) osobne ili stvarne imovine (real property) tijekom vremena. Općenito, većina zemalja ne podvrgava takvo povećanje porezu na dohodak osim ako je riječ o imovini (asset) koja je otuđena. Ipak, u nekim je zemljama porast vrijednosti kapitala oporeziv. Pritom se primjenjuju različite metode, npr. oporezivanje na osnovi trajanja vlasništva, na osnovi redovnoga mandatnog ponovnog vrednovanja (revaluacije), na temelju iznajmljivanja nove imovine ili na osnovi povećanja vrijednosti, nastalog kao posljedica odobrenja planiranja (usp. Depreciation).

Arbutina, Porezni leksikon