Pojam
Adekvatnost kapitala

Adekvatnost kapitala (capital adequancy ratio - CAR) je odnos između kapitala i ponderirane aktive. U širem smislu adekvatnost kapitala prikazuje sposobnost banke da absorbira gubitke, tj. što je viši kapital banke veći je kapacitet za apsorbciju gubitaka nastali lošim plasmanima. Tako definiran, moglo bi se reći da adekvatnost kapitala štiti vjerovnike banke, prije svega štediše, od loših platiša.

U mnogim državama minimalna stopa adekvatnositi kapitala je 8% dok je Hrvatskoj ta stopa, definirana od strane HNB-a i iznosi 10%. U slučajevima kada stopa padne ispod minimuma, banke pribjegavaju ili prodaji dijela svoje imovine i to samo kada ju je moguće prodati iznad knjigovodstvene vrijednosti ili pak izdavanjem dionica tj. prikupljanjem sviježeg temeljnog kapitala.

Vezane grupe