Pojam
Neutralnost pri izvozu kapitala

Pojam kojim se koriste ekonomisti da bi opisali situaciju kada je oporezivanje neutralno u odnosu prema izvozu kapitala jer su ulagači u zeml ji izvoznici kapitala podvrgnuti stvarnoj graničnoj poreznoj stopi (tax rate) na dohodak od sličnih ulaganja, bilo da su ona poduzeta u tuzemstvu ili u inozemstvu (usp. Capital import neutrality). Drugim riječima, porezne okolnosti neće imati odlučujuću ulogu pri donošenju odluke o investiranju u inozemstvu.

Arbutina, Porezni leksikon