Pojam
Struktura kapitala

Odnos zajmovnog kapitala (debt capital) i vlastitog kapitala (equity capital) u nekom trgovačkom društvu

Arbutina, Porezni leksikon