Pojam
Mlade dionice

Novoizdane dionice pri povećanju osnivačkog - temeljnog kapitalajednog dioničkog društva. Dosadašnji vlasnici udjela (dioničari) imaju pravo na nabavku takvih novih, mladih dionica pri čemu opseg (visina) njihovog prava povlaštene kupnje ovisi o broju njihovih starih - sadašnjih dionica.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe