Pojam
Doznaka

Izraz se upotrebljava u posebnom smislu za prihode što ih strani radnici šalju iz zemlje gdje rade svojim obiteljima iz zemlje podrijetla. Za zemlje poput Turske i Filipina, te su zarade značajan izvor deviza.
U poreznoj terminologiji, oporezivanje na temelju doznačenog novca odnosi se na princip koji se primjenjuje na oporezivanje inozemnog prihoda. Prema tom principu, prihod se oporezuje nakon njegova doznačivanja u zemlju koja ga pokriva svojom jurisdikcijom.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik