Pojam
Porez na imovinu

Porez koji se u brojnim zemljama (u razvoju) propisuje na osnovi bruto ili neto imovine poreznog obveznika. Porezna stopa je proporcionalna (v. Flat rate taxation). Oporezivati se može imovina svih poreznih obveznika ili samo pravnih i fizičkih osoba koje se bave poduzetničkom djelatnošću. Glavni razlozi oporezivanja imovine jesu sigurno prikupljanje nekog poreza te suzbijanje nezakonitog izbjegavanja plaćanja poreza (evasion).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe