Pojam
Porez na dohodak

Neposredni porez (direct tax) (koji se općenito propisuje na godišnjoj osnovi) na dohodak fizičkih i (pravnih) osoba (uobičajeni normativni termin u hrvatskom jeziku za dohodak što ga ostvare osobe koje nisu fizičke jest dobit, prim. prev.). Budući da ne postoji opća suglasnost o definiciji pojma dohodak, većina poreznih zakonodavstava taksativno nabraja stavke koje se smatraju dohotkom za potrebe oporezivanja. Ne postoji porezni sustav u kojem je svaki porast ekonomske snage podložan porezu na dohodak; izuzeci su općenito propisani za nasljedstva, darove i (određene) kapitalne dobitke.
Porez na dohodak može biti progresivan (v. Progressive income tax), što znači da stopa poreza raste s porastom dohotka. Alternativno, za oporezivanje dohotka može biti propisana proporcionalna stopa (v. Flat rate taxation). Može također biti propisan i prirez (surcharge) na porez na dohodak.
Razlikuju se dva glavna sustava poreza na dohodak: sustav sintetičkog oporezivanja dohotka (comprehensive income tax system) i sustav analitičkog oporezivanje dohotka (schedular income tax system). Porez na dohodak općenito se razrezuje na svjetski dohodak (worldwide income) rezidentnih fizičkih osoba i subjekata, te na dohodak iz izvora unutar teritorija države u slučaju nerezidenta. Neke se države, međutim, pri oporezivanju dohotka ograničavaju na dohodak iz tuzemnih izvora i za rezidente i za nerezidente. SAD su rijedak primjer zemlje koja propisuje porez na svjetski dohodak za svoje državljane nezavisno o njihovoj rezidentnosti (residence).
 

Arbutina, Porezni lesikon

Vezane grupe