Pojam
Porez na dobit u industriji i trgovini

Porez propisan na dobit ostvarenu gospodarskom djelatnošću u području industrije i trgovine te, u nekim zemljama, na dohodak od obrtničkih djelatnosti. Porez na dobit iz industrije i trgovine neposredni je porez koji je općenito dio analitičkoga ili cedularnog sustava oporezivanja (schedular tax system), u kojem se svaka posebna kategorija dobiti, odnosno dohotka, oporezuje zasebno, npr. industrijska i trgovačka dobit (profits), dobit od nekomercijalnih djelatnosti, plaće i nadnice, dohodak od pokretne imovine. Porez može biti propisan i za fizičke osobe i za trgovačka društva u zemlji koja nema poseban porez na trgovačka društva. Oporeziva dobit (taxable income) podložna porezu na dobit od djelatnosti u području industrije i trgovine jednaka je neto dobiti (net profit) ostvarenoj od djelatnosti sto je obavlja porezni obveznik (taxpayer), umanjenoj za rashode (expneses). Porez se općenito razrezuje po proporcionalnoj stopi, iako nekolicina zemalja ima progresivne stope

Arbutina, Porezni lesikon

Vezane grupe