Porez na energiju

Široko shvaćeno, porezi na energiju propisuju se na fosilna goriva s ciljem smanjenja ispuštanja ugljikova dioksida i drugih stakleničkih plinova. Većina poreza na energiju pojavljuje se u obliku trošarina ili pojedinačnih poreza na promet (excise duties), i to kao sredstvo prikupljanja neđestiniranih javnih prihoda ili javnih prihoda namijenjenih postizanju specifične svrhe, npr. posebni porez na promet sirove nafte i naftnih proizvoda radi uklanjanja štete od izlijevanja nafte (v. Superfund). Takvi se porezi nazivaju i porezima na ugljik ili porezima na CO,.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe

 1. Ekonomija
 2. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž