Pojam
Porezna načela

Načela oporezivanja koje je predložio Adam Smith u svom djelu Bogatstvo naroda iz 1776.:
- jednakost - iznos poreza treba biti u skladu sa sposobnošću plaćanja (ability to pay) ili s poreznim kapacitetom (taxable capacity) poreznog obveznika
- određenost - porezni obveznik treba točno znati što se oporezuje, koliko poreza mora platiti te kako i kada mora platiti porez, što znači da propisi trebaju biti jasni i nedvosmisleni te da njihovo tumačenje od strane poreznih vlasti (tax authorities) treba biti uvijek dostupno
- ugodnost -  porez treba biti naplaćen na način i u vrijeme kada je to najpogodnije za poreznog obveznika
- jeftinoća - troškovi ubiranja i prinudnog ubiranja (enforcement) poreza trebaju biti u razumnom razmjeru s prihodima ostvarenim oporezivanjem
 

Arbutina, Porezni leksikon