Pojam
Porezni obveznik
Porezni obveznik je tremin koji se upotrebljava da označi onu fizičku i pravnu osobu koja je dužna platiti porez, podmiriti poreznu obvezu. Tu osobu zovemo i pasivnim poreznim subjektom ili poreznim dužnikom. Uobičajen naziv za poreznog dužnika je porezni obveznik. Porezni obveznik kod fizičke osobe može biti bilo pojedinac bilo grupa. Porezni obveznik može biti obavezan i na obavljanje određenih radnji, kao npr. da obračunava porez.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe