Porezni obveznik

Porezni obveznik je tremin koji se upotrebljava da označi onu fizičku i pravnu osobu koja je dužna platiti porez, podmiriti poreznu obvezu. Tu osobu zovemo i pasivnim poreznim subjektom ili poreznim dužnikom. Uobičajen naziv za poreznog dužnika je porezni obveznik. Porezni obveznik kod fizičke osobe može biti bilo pojedinac bilo grupa. Porezni obveznik može biti obavezan i na obavljanje određenih radnji, kao npr. da obračunava porez.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe

 1. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž