Porezni jamac

Porezni jamac je osoba koja jamči da će porezni obveznik udovoljiti svojoj poreznoj obavezi pa će u slučaju da to on ne učini, umjesto njega platiti porez. Pri oporezivanju bračnih drugova može biti propisano da jedan bračni drug jamči za poreznu obavezu drugog. U starom Rimu postojala je institucija poreznogjam- stva gdje su bogati građani koji su upravljali gradom jamčili cjelokupnom svojom imovinom da će porezni obveznici uredno i na vrijeme podmiriti svoju obavezu. Zakonom se može propisati, na primjer, da od dviju osoba koje zajednički obav­ljaju neku privrednu djelatnost i plaćaju porez razmjerno svom udjelu u ostvare­nom prihodu, svaka od njih jamči za poreznu obavezu druge. U tom slučaju go­vorimo o zakonskom poreznom jamcu. Isto tako može biti propisano — u slučaju kad se porez ne može naplatiti od poreznog obveznika — da se naplata tog pore­za izvrši od članova njegove obitelji koji su od poreznog obveznika ostvarili neki dohodak ili imovinu bilo po kojoj osnovi.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe

 1. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž