Pojam
Porezni platac

Porezni platac je fizička ili pravna osoba koja mora obračunati i uplatiti dužni porez — koja stvarno dolazi u kontakt s poreznim organima. Osobe poreznog platca i poreznog obveznika ne moraju se nužno podudarati. Ako radna organi­zacija, na primjer, plaća porez na osobne dohotke osoba koje su kod nje zapos­lene ili ako izdavačko poduzeće plaća porez na honorar koji je autor dobio za napisanu knjigu i si. (tzv. porez po odbitku), onda se navedena radna organiza­cija, odnosno spomenuto izdavačko poduzeće javlja u ulozi osobe koja je za po­reznog obveznika (zaposlenog radnika, odnosno pisca knjige) obračunala i plati­la porez. Iz porezno-tehničkih razloga porezni je platac osoba različita od poreznog obveznika. Međutim, ako autor knjige, odnosno zaposleni radnik iz svog ho­norara, odnosno iz isplaćenog osobnog dohotka sam neposredno plati porez (poreze) koji tereti isplaćeni honorar, odnosno osobni dohodak, u tom slučaju porezni obveznik i porezni platac ista su osoba. Praktičnost (niži troškovi obračuna i plaćanja poreza, olakšana kontrola naplate, ugodnost plaćanja pore­za) je najčešći razlog da dolazi do razlikovanja između osobe poreznog obvezni­ka i poreznog platca

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe