Pojam
Porezna prijava

Porezna prijava ili kolokvijalno povrat poreza predstavlja dokumente koje popunjavaju obveznici poreza na dohodak. Ti dokumenti su standardizirani te sadrže sve relevantne informacije o primitcima, izdacima, te odbicima.

U Hrvatskoj, obrazac koji se popunjava se naziva još i DOH obrazac.

Vezane grupe