Pojam
Razdoblje razreza

Općenito, razdoblje razreza je godina, tj. kalendarska godina (calendar year) ili bilo koje drugo 12-mjesečno razdoblje definirano zakonom (fiskalna godina) (fiscal year). Iznimno razdoblje razreza može iznositi dvije godine. Porezni obveznici općenito imaju određenu mogućnost izbora u opredjeljivanju za kalendarsku ili fiskalnu godinu.
Hrvatska porezna terminologija ne razlikuje razdoblje razreza (assessment period) i porezno razdoblje (taxable period).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe