Pojam
Metoda prirasta

Metoda razreza (assessment), prema kojoj se oporezivi dohodak (taxable income) izračunava s obzirom na iznos za koji se tijekom godine iz bilo kojeg razloga povećala neto vrijednost vlastitog kapitala. Metoda neto prirasta često se upotrebljava radi izračuna stvarnog dohotka u slučajevima izbjegavanja poreza (evasion). U nekim se zemljama primjenjuje kao dodatna metoda izračunavanja dobiti (profits) u svrhu procjene u određenim slučajevima, bez obzira na to jesu li 'Olge' poreznog obveznika ispravne ili nisu. Uspoređuje se neto vlastiti kapital ili vrijednost (aktiva umanjena za obveze) poreznog obveznika na odredene dane, npr. na početku i na kraju porezne godine (tax year), i izračunava se oporezivi dohodak (taxable income) kao neto povećanje ili prirast vlastitog kapitala u razdoblju između datuma usporedbe, uvećan za ono sto je bilo utrošeno za osobnu potrošnju, itd.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe