Pojam
Zakonita porezna evazija

Oblik izbjegavanja plaćanja poreza kad porezni obveznik ne dolazi u sukob sa zakonom. Evazija može biti:
1. namjerna; a) sa stajališta poreznog obveznika kad poduzima određene korake upravo s namjerom da izbjegne plaćanje poreza; b) sa stajališta države koja, donoseći propis o određenom porezu, očekuje da on ne bude plaćen (zakonom organizirana porezna evazija, kakva je npr. u slučaju kad se uvode izuzetno visoka carinska opterećenja kojima se potencijalne uvoznike želi odvratiti od uvoza takve robe).
2. nenamjerna; a) sa stajališta poreznog obveznika u slučaju kad neplaćanje poreza predstvalja samo usputnu, slučajnu posljedicu njegovih aktivnosti ili propuštanja koje je on učinio iz motiva koji nemaju veze sa željom odnosno namjerom da se izbjegne plaćanje poreza; b) sa stajališta države u slučaju kad porezni obveznici koriste tzv. „rupe" odnosno „praznine" u zakonu, jer su oni neprecizno formulirani
 

Tepšić; Turk; Petrović; Riječnik računovodstva i financija