Pojam
Porezna sposobnost
Porezna sposobnost ili porezna snaga poreznog obveznika označuje njegovu ekonomsku mogućnost da udovolji svojoj obavezi u plaćanju poreza. Porezna sposobnost poreznog obveznika to je veća što je veći njegov dohodak odnosno imovina. O pravilnoj ocjeni porezne sposobnosti ovisi i ostvarivanje mnogih ciljeva koji se žele postići oporezivanjem. Pri ocjeni porezne snage poreznog obveznika treba voditi brigu o svim činjenicama koje odreduju tu snagu: o izvorima (fundirani ili nefundirani izvori), o osobnim svojstvima koja su relevantna sa stajališta oporezivanja, kao i o drugim obavezama poreznog obveznika (npr. o plaćanju raznih doprinosa, samodoprinosa, članarina i si.). Pri ocjeni porezne sposobnosti poreznog obveznika treba voditi racuna da se o tome ne može zaključivati bez rezerve samo na osnovi nekih vanjskih manifestacija. Tako, na primjer, obujam potrošnje ne mora posve izražavati i poreznu sposobnost (npr. kupovanje na kredit ). Ako je hladnjak, krzneni kaput, automobil, luksuz za jedne, ne mora biti za druge. Dok za jedne kupovanje automobila govori o visokoj ekonomskoj snazi, za druge što stanuju u predgradu koje nije dobro povezano sredstvima javnog prometa s dijelom grada u kojem rade, automobil je prijeko potreban, jedan od preduvjeta za ostvarivanje prihoda. Nabava rashladnih uređaja u domaćinstvu poreznog obveznika koji živi u toplim i vlažnim krajevima ne pridonosi manifestaciji ekonomske snage poreznog obveznika na isti način kao kad te uređaje kupuje osoba u krajevima gdje nisu velike vrućine i gdje je koncentracija vlage u zraku takva da se lako podnosi.
Jelčić, Nauka o financijama
Vezane grupe