Pojam
Dječji porez

Dječji porez je pojam za označavanje poreza propisanog u SAD-u na dohodak koji bez rada ostvari dijete mlađe od 14 godina. Da roditelji ne bi prenijeli imovinu koja daje dohodak na maloljetnu djecu, dohodak od takve imovine opo¬rezuje se po najvišoj stopi koja bi se primijenila pri oporezivanju roditelja.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe