Porezna vlast

Termin porezna vlast upotrebljava se da označi (a) političko-teritorijalnu jedinicu koja ima pravo uvesti poreznu obavezu (koja ima financijski suverenitet), neovisno o tome kome pripadaju prihodi ubrani oporezivanjem, i (b) financijske organe koji obavljaju razrez i naplatu poreza.
Država; odnosno političko-teritorijalne jedinice koje su ovlaštene za uvođenje porezne obaveze aktivni su porezni subjekti (vjerovnici).
Financijski organi koji obavljaju razrez i naplatu poreza mogu biti organizirani sastavu nekog državnog organa ili se mogu pojaviti kao samostalan državni organ. U federativnim kao i u unitarnim državama razrez i naplata poreza može se organizirati tako da posebni financijski organi svake političko-teritorijalne jedinice obavljaju sve radnje vezane za razrez i naplatu poreza koji toj jedinici pripadaju, ili pak da financijski organ jedne političko-teritorijalne jedinice (npr. opcine) razrezuje i ubire te poreze, a pošto ih je ubrao, prikupljene prihode doznačuje onim političko-teritorijalnim jedinicama kojima ti prihodi pripadaju.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe

 1. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž