Prethodni dogovor o cijeni

Dogovor, pri pojedinačnoj rješidbi, između američkoga poreznog obveznika i američke porezne uprave (IRS) o transfernoj politici cijena (transfer pricing) ili o metodologijama za utvrđivanje povlaštene cijene koje će biti primijenjene na svaki dio ili na doznačenje dohotka, odbitaka od poreza ili umanjenja oporezivog do¬hotka (allowances, deductions) koji su u vezi s međunarodnim transakcijama poreznog obveznika.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe

 1. Porezi

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž