Pojam
Prethodni dogovor o cijeni

Dogovor, pri pojedinačnoj rješidbi, između američkoga poreznog obveznika i američke porezne uprave (IRS) o transfernoj politici cijena (transfer pricing) ili o metodologijama za utvrđivanje povlaštene cijene koje će biti primijenjene na svaki dio ili na doznačenje dohotka, odbitaka od poreza ili umanjenja oporezivog do¬hotka (allowances, deductions) koji su u vezi s međunarodnim transakcijama poreznog obveznika.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe