Pojam
Cijena novca

Cijena novca kamatna stopa koju zajmodavci zaračunavaju zajmoprimcima na posuđena sredstva

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva