Pojam
Promptna cijena

Cijena navedena za transakciju koja će se obaviti odmah; to jest, cijena nečega ako se plaća u GOTOVINI, sada. Tržište na kojem su stvari kotirane po promptnim cijenama zove se promptno tržište.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe