Pojam
Porezni objekt
Porezni objekt su određene činjenice, stvatri (pokretne ili nepokretne), svote novca, pravno-ekonomske transakcije koje čine osnovu za uvođenje porezne obaveze. Porezni se objekt može se, aIi i nemora — podudarati s poreznim izvorom. Dok je, na primjer, kod poreza na imovinu (nominalni porez na imovinu) objekt oporezivanja imovina, porezni izvor iz kojeg se plaća taj porez je prihod, odnosno dohodak poreznog obveznika. Međutim, u slučaju realnog poreza na imovinu ili pak poreza na ukupni prihod (dohodak), porezni objekt i porezni izvor se podudaraju.
Porezni objekt može biti i činjenica da postoji osoba poreznog obveznika — njegova fizička egzistencija, kao npr. plaćanje glavarine, vojnice, odnosno da su uz njegovu osobu povezane neke relevantne činjenice, kao npr. udovac ili udovica, zdrava osoba odredene dobi bez djece i si.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe